• VÄIKE TIGLU ON MÕELDUD 2 INIMESELE ( + IMIK VÕI VÄIKE LAPS).
  • SUUR TIGLU ON MÕELDUD 2-4 INIMESELE.
  • SUURI TIGLUSI ON 3 JA VÄIKSEID 1.
  • TIGLUS ON KLIIMASEADE JA ELEKTER.
  • IGAL TIGLUL ON OMA GRILL JA VEEKEETJA.
  • OLEMAS ON BIOKÄIMLA, SAUN JA KARASTAV DUŠŠ.
  • LISA TELGIKOHT MEIE KINNISTUL ON 10 EURI TELK.
  • SAUN ON LISATASU EEST ( 10 EUR PUUDE RAHA)
  • KUI SOOVITE BRONEERIDA FIRMALE JA VAJA ON ARVET, SIIS SAATKE EMAIL: hiiumaa@tiglu.ee
  • ARMSAD JA HÄSTI KÄITUVAD KOERAD ON MEIL OODATUD :)

KODUKORD

·           Tiglu külalised on kohustatud käituma Tiglude territooriumil ja ruumides asuvate esemete suhtes heaperemehelikult. Tiglu külalised kohustuvad vältima mistahes kahju tekkimist Tiglu territooriumile, ruumidele ja Tiglude territooriumil ja ruumides asuvatele esemetele. Tiglu territooriumile, ruumidele või Tiglu territooriumil ja ruumides asuvatele esemete kahju tekitamisel on rentnikul õigus nõuda kahju tekitanud isikult kahju hüvitamist.

·           Tiglude territooriumil on lõkke tegemine lubatud üksnes selleks ettenähtud kohtades. Tiglude siseruumides ei tule tegemine lubatud.

·           Tulekahju või selle tekkimise ohu korral tuleb informeerida koheselt talu personali. Ning helistada päästeametisse.

·           Tiglu territooriumil on suitsetamine lubatud vaid väliterritooriumil selleks ettenähtud kohtades. Tiglu siseruumides on suitsetamine keelatud. Suitsukonid tuleb paigutada üksnes tuhatoosi või mujale selleks ettenähtud kohta.

·           Tiglu territooriumil ja siseruumides tuleb jäätmed paigutada selleks ettenähtud kohtadesse, vastavalt Tiglu territooriumil ja siseruumides olevate kogumiskohtade juures olevatele juhistele, eraldades omavahel biolagunevad jäätmed, paberi ja papi, plastjäätmed, pandimärgisega pakendid ja muud jäätmed vastavalt territooriumil ja siseruumides olevatel juhistel täpsemalt viidatul.

·           Tiglu territooriumil ja siseruumides on keelatud kasutada ilutulestikku.

·           Tiglu territooriumil ja siseruumides on keelatud kasutada kergestisüttivaid, plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid.

·           Tiglu territooriumil ja siseruumides on öörahu alates 00.00 kuni 06.00. Öörahu ajal on keelatud vali muusika ning lärm.

·           Hästi käituvad lemmikloomad on oodatud!